Våra tjänster

Webbaserat säljstöd för försäljning, mötesbokning och undersökningar

S2 är en webbaserad systemtjänst för försäljning och andra former av marknadsbearbetning. S2 kan användas av en intern säljstyrka, vid kanalbearbetning eller för försäljning och marknadsbearbetning som sker på uppdrag.

Dialer – Preview – Power – Predictive

För att uppnå maximala säljarprestationer kan S2 köras i olika dialer-lägen efter behov i olika typer av projekt. Det innebär att säljaren jobbar i ett automatiserat flöde och slipper slå telefonnummer manuellt.

I det enklaste dialerläget tittar säljaren på kundkortet och trycker på en knapp för att ringa. Ett sådant dialerläge brukar kallas preview dialer. I det mest komplicerade läget gör S2 en beräkning hur många säljare som kommer vara lediga för nytt samtal om ett visst antal sekunder och ringer löpande upp kunder i förväg och när kunden svarar så kopplas samtalet ut på en ledig säljare. Den senare typen brukar gå under namnet predictive dialer.

Inspelning av samtal och avtal samt Medlyssning på distans

Samtal med kund kan också spelas in både i träningssyfte och för att spela in muntliga avtalsaccept. Dessutom kan en säljledare/coach medlyssna i säljarnas kundsamtal på distans. Allt efter era behov.

Skalbarhet och enkelhet

Systemtjänsten är skalbar utan begränsningar och används med stor fördel inom företag som växer eller som redan har flera geografiska positioner som t.ex. olika orter, länder och kontinenter.
S2 har ett administrationsverktyg som stödjer ett enkelt arbetsflöde för konfiguration av individuella sälj- och marknadsprojekt. För säljare och telekommunikatörer finns färdiga moduler för bl.a. försäljning, mötesbokning, marknadsundersökningar och prospekteringsarbete.

När jag börjar konfigurera ett nytt projekt för en uppdragsgivare i S2 kan säljarna börja sälja efter 15 minuter. Det kan inte bli bättre.
- Angelica Falk, Projektledare, Prospector

Fokus

  • S2 möjliggör mycket snabba och smidiga projektuppstarter och minimerar administrativ belastning på coacher och projektledare så att de kan lägga sin tid på sina huvuduppgifter.
  • Den tid som en säljare jobbar i ett specifikt projekt mäts för att få så enkel rapportering som möjligt tillbaka till uppdragsgivare.
  • S2 erbjuder lättanvända uppföljningsrapporter för att mäta prestationer såsom t.ex. avslutsfrekvens och kontaktförsök per timme. Rapporter visas t.ex. på individnivå, per projekt eller aggregerat över flera projekt för en specifik uppdragsgivare.
  • För säljare innehåller S2 möjligheten att ringa automatiskt utan att slå numret genom s.k. dialerfunktionalitet .
  • Det är även möjligt att spela in samtal med kund både i träningssyfte och för att spela in muntliga avtalsaccept.

Hur ska du använda S2?

Läs mer om hur du kan använda S2 genom att klicka dig vidare nedan.

  • Säljintensiva: använd S2 för att få total kontroll över din säljverksamhet, dina säljare och dina processer.
  • Säljande organisationer: nyttja S2 och ta kommandot över säljprocesserna, rapporteringen och upplev effektiviseringsvinsterna direkt!

Ring oss så berättar vi mer!

Vill du jobba med oss?

S2 har de vassaste medarbetarna och det gör
att vi växer och utvecklas. Just nu har vi rätt
bemanning, men om du vet att vi behöver just dig
så är du välkommen att höra av dig ändå.

Häng med.

Följ oss via Twitter eller Facebook!

Få utskick med det senaste inom säljstöd.

Support